Disclaimer

Website, en sociale media kanalen van Mobility Totaal Service

Onze website, en sociale media kanalen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten die worden aangeboden door Mobility Totaal Service(hierna genoemd MTSl). Wij besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze media. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website of sociale media verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen verricht op grond van deze informatie.

Onze website, en sociale media bevatten teksten, video’s, logo’s en afbeeldingen. Hierop zijn auteursrechten en/of andere eigendomsrechten gevestigd. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van MTS.

Het is mogelijk dat via onze website, en sociale media toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van handelingen verricht of het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

 

E-mail berichten Mobility Totaal Service

De inhoud van onze e-mail berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Onze e-mail berichten kunnen gegevens met betrekking tot een derden partij bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van ons e-mail bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derden partij.

Mobility Totaal Service betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mail berichten. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen of andere cybercrime aanvallen. Mobility Totaal Service is niet aansprakelijk indien de bijlage(n) direct of indirect schade, waaronder schade aan uw applicaties of computer(systeem), veroorzaken.

Cookies

Mobility Totaal Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright 2020 Mobility Totaal Service Alle rechten voorbehouden.